Z minulosti je třeba se poučit

Zastupitelstvo města projednávalo na svém dubnovém zasedání mimo jiné i problematiku pozemků na rohu Masarykova náměstí a ulice Víta Nejedlého. Konkrétně šlo o nabídku ke koupi, kterou společnost TASCONER, aktuální majitel těchto nemovitostí, učinila městu. Vzhledem k výši ceny (4,5 milionu korun), významu pozemků a také jejich historii, je vhodné nenechat celou věc bez povšimnutí.

Drtivá většina parcelní plochy v tomto místě (818 m2) byla až do prosince 2006 ve vlastnictví města. Tehdejší vedení se však rozhodlo, bez jasného zdůvodnění, nabídnout tyto pozemky ve výběrovém řízení k prodeji. Kritické názory sociálnědemokratické opozice poukazující na krátkozrakost, nevýhodnost a nekoncepčnost takového záměru, nebyly vyslyšeny. Nejtěsnější možnou většinou dvanácti zastupitelů tak bylo rozhodnuto o prodeji pozemků za částku 3 654 Kč/m2. Jejich novým majitelem se stala fyzická osoba z Benešova, která nemovitosti obratem přeprodala.

Od té doby nebyl za téměř dvanáct let realizován potřebný archeologický průzkum a místo plánované výstavby byly na pozemcích postaveny pouze tři nevkusné billboardy, které společně se zanedbanou zelení hyzdí centrum města. Za této nelichotivé situace bylo zastupitelstvo města postaveno před možnost koupit pozemky zpět, ovšem za výrazně odlišných podmínek. Nově majitel požaduje cenu 5 149 Kč/m2, což v celkové částce činí nárůst o více než 1,2 milionu korun. Tento rozdíl zhruba odpovídá ročním výdajům města na pečovatelskou službu či na provoz sportovní haly BIOS. Navíc je třeba zohlednit náklady na realizaci archeologického průzkumu, které ponese budoucí majitel a které se budou pohybovat, v závislosti na konkrétním využití pozemků, v rozmezí 1-5 milionů korun.

Za těchto podmínek se většina zastupitelů rozhodla neakceptovat předloženou nabídku. Hlasovalo pro ni pouze sedm osob. Zcela paradoxně však mezi nimi byli dva kolegové z ODS a jeden kolega ze SNK, kteří v inkriminovaném roce 2006 podpořili jejich prodej. Důvody, které je ke změně názoru vedly, se však zastupitelé ani přítomní občané bohužel nedozvěděli.

Celá záležitost však zdaleka není u konce a je pravděpodobné, že se brzy znovu dostane na program jednání. Do té doby by město mělo nadále usilovat o snížení kupní ceny a v kontextu ostatních zastavěných i nezastavěných ploch jasně definovat budoucí využití těchto pozemků. Dosud prezentované vybudování parkoviště na zatravňovacích dlaždicích totiž není možné považovat za vhodné ani odpovídající.

Pozitivum je ale možné spatřovat v tom, že většina zastupitelů, bez ohledu na to, jaké politické uskupení reprezentují, je při nakládání s veřejným majetkem velmi obezřetná a nehodlá jej bezmyšlenkovitě rozprodávat. Nezbývá než doufat, že tento stav vydrží i po podzimních komunálních volbách.