Se senátorem Jermářem na kole po Mnichovohradišťsku

Blíží se devátá hodina a na mnichovohradišťském náměstí se před poštou v sobotu 8. září 2018 houfuje více než třicítka cyklistů. Tradiční cyklistické putování právě začíná. První zastavení zavádí účastníky do blízkého Kláštera Hradiště nad Jizerou. Senátor Jaromír Jermář se ujímá slova a při návštěvě pivovarského areálu zmiňuje i méně známé informace, které s tímto místem souvisí. Na Klášteře nelze nepřipomenout též osobu Josefa Düricha, významného politika a účastníka prvního odboje. „A ty jsi tady už někdy byl?“ zaznívá od jednoho z výletníků. Nejen pro onoho dotyčného je následná návštěva kostela Narození Panny Marie okamžikem, kdy do tohoto svatostánku vstupuje poprvé.

Kolem desáté hodiny již cyklisté projíždějí Dolní Bukovinou, poté Borovicí a následně navštěvují v údolí mezi Vicmanovem a Stražištěm Podvicmanovský mlýn, který je v současné době prochází rekonstrukcí. Ve Strážišti se pak skupinka zastavuje na občerstvení. Sakrální tematika pokračuje v Mohelnice nad Jizerou návštěvou kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde se historického výkladu ujímá starosta Dolní Krupé Lukáš Nedvěd. Popisuje nejen samotnou stavbu pocházející z druhé poloviny 12. století, ale také její interiér včetně novorománského oltáře.

Z údolí podél Jizery se všichni vydávají prudkým stoupáním vzhůru směrem ke Káčovu a Sychrovu, který se stává dalším místem zastavení. Vzpomenuto je na zříceninu renesančního zámku Zásadka a také na pověst o turecké princezně. Za slunného počasí a s teplotou ideální pro cyklistiku vede cesta dále do blízkého Podolí. Následně v Hoškovicích se Jaromír Jermář opět, tak jak tomu bylo již v několika předchozích vsích, rozhovoří o legionářích na Mnichovohradišťsku a jejich životních osudech. V poslední části vyjížďky čeká přítomné Dneboh a Olšina, kde cyklisté s chutí posedí v Hospůdce pod Drábkama a proberou témata, která se během výletu vynořila. A že jich bylo během dnešního dne dost a dost. Na jednotlivých zastaveních byl čas věnován povídání o legionářích, o významných rodácích, o zajímavých občanech a na přetřes několikrát přišla i komplikovaná historie česko-německých vztahů.

Den pomalu končí. Nelze tedy nepoděkovat za hojnou účast a vyjádřit přání, že se minimálně stejný počet milovníků cyklistiky a regionální historie zúčastní i dalšího výletu v příštím roce.