Dobrý úmysl nestačí

V prázdninovém vydání Kamelotu byl otištěn příspěvek s názvem „Marný boj za omezení alkoholu na veřejnosti“, ve kterém pan Vojtěch Spolek jménem Sdružení nezávislých kandidátů Mnichovo Hradiště (SNK) vyzývá občany, aby svými stížnostmi přiměli zastupitelky a zastupitele k přijetí obecně závazné vyhlášky (OZV) omezující požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Jelikož uvedený text obsahuje řadu nepřesných a zavádějících informací, rozhodli jsme se na něj …

Více

Sophiina hazardní volba

Zastupitelstvo města se na svém dubnovém jednání po několika měsících opět vrátilo k tématu hazardu. Předmětem diskuze tentokrát nebyla platná pravidla, ale žádost o povolení nové provozovny na území našeho města, o které musí rozhodnout přímo zastupitelé. Špatná regulace Této situaci předcházelo vydání obecně závazné vyhlášky ze 13. dubna 2015, kterou těsná většina dvanácti zastupitelů podpořila místní a časovou regulaci hazardu. …

Více

Nový dotační program města

Zastupitelstvo města na svém zářijovém jednání schválilo dotační program, podle kterého budou rozdělovány finanční příspěvky na podporu zájmových aktivit v Mnichově Hradišti. Tento systém reaguje na povinnosti plynoucí z novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zároveň na současné nedostatky při financování dílčích akcí v našem městě. O dotacích se tak bude nově rozhodovat podle jasně definovaných a veřejně známých kritérií. Finanční …

Více