Lípy pro Hradiště

Lípa. Strom, který je od nepaměti spjat s českými zeměmi. Ne nadarmo se staly právě lípy symbolickým stromem, který byl vysazován na památku vzniku Československa. Letos, v roce oslav stého výročí našeho státu, se nabízí otázka, zda nestojí za to připomenout si i v Mnichově Hradišti a jeho místních částech toto jubileum výsadbou stromů. Místní organizace sociální demokracie se rozhodla přispět svou trochou …

Více

Stále rovní a rovnější

V červnovém vydání Kamelotu byl otištěn článek paní Sosnovcové s názvem „Patří politika do Kamelotu?“, ve kterém reaguje na mé poznámky o nevhodném institucionálním nastavení a problematickém fungování tohoto zpravodaje. Autorka příspěvku naopak současnou praxi hájí s tím, že nedochází k žádnému porušování zásad vydávání periodika a že v redakční radě zasedají nestranní odborníci či nominanti různých politických uskupení. Mé tvrzení o nerovných a neférových …

Více

Z minulosti je třeba se poučit

Zastupitelstvo města projednávalo na svém dubnovém zasedání mimo jiné i problematiku pozemků na rohu Masarykova náměstí a ulice Víta Nejedlého. Konkrétně šlo o nabídku ke koupi, kterou společnost TASCONER, aktuální majitel těchto nemovitostí, učinila městu. Vzhledem k výši ceny (4,5 milionu korun), významu pozemků a také jejich historii, je vhodné nenechat celou věc bez povšimnutí. Drtivá většina parcelní plochy v tomto místě …

Více

Rovní a rovnější

Kamelot v tomto měsíci slaví své třetí narozeniny. Naskýtá se tak vhodná doba k přemýšlení nad otázkou, zda plní svůj hlavní úkol, kterým je objektivní a vyvážené informování veřejnosti o dění v našem městě, nebo zda se, podobně jako řada městských periodik napříč republikou, vydal jinou cestou a slouží spíše k jednostranné prezentaci pohledu vládnoucí garnitury. Od chvil úvodních diskuzí o podobě Kamelotu jsem …

Více

Oslava na Mužském

„A další zastavení nás čeká na odbočce na Zápudov, kde předám slovo kolegovi,“ uzavírá své povídání o sesuvu půdy v osadě Podskalí Jaroslav Koloc. Skupina necelé dvacítky výletníků se dává do pohybu. Neděli 8. dubna 2018 se rozhodli strávit na příjemné procházce vedoucí z Mnichova Hradiště na Mužský a následnou besedou v restauraci Na Krásné vyhlídce. Akci uspořádala místní organizace sociální demokracie v rámci …

Více