Prohlášení kandidátek a kandidátů koalice České strany sociálně demokratické a Strany zelených k povolební situaci v Mnichově Hradišti

Před čtyřmi lety jsme se jako zástupci České strany sociálně demokratické odmítli účastnit jakéhokoliv povolebního projektu, který obchází vítěze voleb a nerespektuje tak vůli občanů projevenou ve svobodných a demokratických volbách. Výsledkem tohoto principiálního postoje bylo vytvoření koalice Žijeme pro Hradiště, České strany sociálně demokratické a Občanské demokratické strany. V rámci této spolupráce jsme nepožadovali žádné uvolněné funkce, akceptovali dominanci nejsilnějšího …

Více

Prohlášení kandidátek a kandidátů koalice České strany sociálně demokratické a Strany zelených k výsledkům voleb do Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště

Děkujeme všem občanům, kteří využili svého práva a odpovědně rozhodli, kdo bude spravovat naše město v nadcházejícím čtyřletém období. Děkujeme těm občanům, kteří podpořili kandidátky a kandidáty ČSSD a SZ a ocenili tak pozitivně vedenou volební kampaň bez manipulací a osobních útoků. Projevené důvěry si velmi vážíme a jsme připraveni získaný mandát v rámci možností využít k prosazování našich programových priorit a k realizaci …

Více

Poselství spojené s výsadbou lípy velkolisté u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu

Je nejen dobrým zvykem, ale i důležitou tradicí připomínat si historické okamžiky, které formovaly život náš či našich předků. Od jednoho z nich, vzniku samostatného československého státu, letos uplyne již sto let. Někteří občané se domnívají, že připomínání vzniku neexistujícího státní útvaru je v dnešní době již zbytečné. My, kteří jsme se dnes v blízkosti kaple svaté Anny a kostela svatých Tří králů sešli, …

Více

Se senátorem Jermářem na kole po Mnichovohradišťsku

Blíží se devátá hodina a na mnichovohradišťském náměstí se před poštou v sobotu 8. září 2018 houfuje více než třicítka cyklistů. Tradiční cyklistické putování právě začíná. První zastavení zavádí účastníky do blízkého Kláštera Hradiště nad Jizerou. Senátor Jaromír Jermář se ujímá slova a při návštěvě pivovarského areálu zmiňuje i méně známé informace, které s tímto místem souvisí. Na Klášteře nelze nepřipomenout též …

Více

Fakta o pořizování územního plánu

V červnovém vydání měsíčníku Kamelot byl publikován článek starosty města Ondřeje Lochmana týkající se pořizování nového územního plánu. Jako určený zastupitel se rozhodně nezříkám spoluodpovědnosti za tento proces, avšak manipulativní vyznění obzvláště druhé části příspěvku mě přimělo k reakci a uvedení celé záležitosti na pravou míru. Na vzniku nového územního plánu se podílí celá řada subjektů: obec, pořizovatel, projektant, dotčené orgány a …

Více