Se senátorem Jermářem na kole po Mnichovohradišťsku

Blíží se devátá hodina a na mnichovohradišťském náměstí se před poštou v sobotu 8. září 2018 houfuje více než třicítka cyklistů. Tradiční cyklistické putování právě začíná. První zastavení zavádí účastníky do blízkého Kláštera Hradiště nad Jizerou. Senátor Jaromír Jermář se ujímá slova a při návštěvě pivovarského areálu zmiňuje i méně známé informace, které s tímto místem souvisí. Na Klášteře nelze nepřipomenout též …

Více

Fakta o pořizování územního plánu

V červnovém vydání měsíčníku Kamelot byl publikován článek starosty města Ondřeje Lochmana týkající se pořizování nového územního plánu. Jako určený zastupitel se rozhodně nezříkám spoluodpovědnosti za tento proces, avšak manipulativní vyznění obzvláště druhé části příspěvku mě přimělo k reakci a uvedení celé záležitosti na pravou míru. Na vzniku nového územního plánu se podílí celá řada subjektů: obec, pořizovatel, projektant, dotčené orgány a …

Více

Lípy pro Hradiště

Lípa. Strom, který je od nepaměti spjat s českými zeměmi. Ne nadarmo se staly právě lípy symbolickým stromem, který byl vysazován na památku vzniku Československa. Letos, v roce oslav stého výročí našeho státu, se nabízí otázka, zda nestojí za to připomenout si i v Mnichově Hradišti a jeho místních částech toto jubileum výsadbou stromů. Místní organizace sociální demokracie se rozhodla přispět svou trochou …

Více

Stále rovní a rovnější

V červnovém vydání Kamelotu byl otištěn článek paní Sosnovcové s názvem „Patří politika do Kamelotu?“, ve kterém reaguje na mé poznámky o nevhodném institucionálním nastavení a problematickém fungování tohoto zpravodaje. Autorka příspěvku naopak současnou praxi hájí s tím, že nedochází k žádnému porušování zásad vydávání periodika a že v redakční radě zasedají nestranní odborníci či nominanti různých politických uskupení. Mé tvrzení o nerovných a neférových …

Více

Z minulosti je třeba se poučit

Zastupitelstvo města projednávalo na svém dubnovém zasedání mimo jiné i problematiku pozemků na rohu Masarykova náměstí a ulice Víta Nejedlého. Konkrétně šlo o nabídku ke koupi, kterou společnost TASCONER, aktuální majitel těchto nemovitostí, učinila městu. Vzhledem k výši ceny (4,5 milionu korun), významu pozemků a také jejich historii, je vhodné nenechat celou věc bez povšimnutí. Drtivá většina parcelní plochy v tomto místě …

Více