O nás

Dnešní doba se vyznačuje silnou rozštěpeností společnosti a vzájemným vymezováním se. V takové situaci jsme se rozhodli vykročit opačným směrem, spojit síly dvou tradičních demokratických stran – České strany sociálně demokratické a Strany zelených – a předstoupit před Vás s pozitivním, ambiciózním a zároveň realistickým volebním programem. Sjednocujícím principem této koalice je důraz na sociálně citlivá řešení, respekt k životnímu prostředí a k místu, ve kterém žijeme. Do volebního klání vstupujeme s heslem „Pro město férové a bez bariér“. Usilujeme o město, kde jsou nastavena jasná a rovná pravidla a kde se ke všem jednotlivcům i skupinám přistupuje férově, bez ohledu na jejich osobní, ekonomické a politické vazby. Jsme odhodlání postupně odstraňovat jak reálně existující bariéry ve veřejném prostoru, tak překážky pomyslně stojící v cestě k modernímu vzdělávání, k dostupným sociálním a zdravotním službám, ke kvalitnímu urbanismu a architektuře a k potřebným informacím. Naše programové teze a zásady nepozbývají platnosti dnem voleb, jsou pro nás jasně vytyčenou cestou vedoucí ke společnému cíli – městu, ve kterém je radost žít. Naše kandidátky a naši kandidáti jsou připraveni tyto teze a zásady důsledně hájit, pravidelně s Vámi diskutovat a poctivě Vám skládat účty ze své činnosti. Bez Vaší podpory však nemůžeme být v tomto úsilí úspěšní. Proto Vás žádáme, přijďte 5. a 6. října k volbám a zasaďte se o to s námi.