7. Ing. arch. Milan Macoun

39 let, učitel na VŠ, SZ

„Poté, co jsem se začal věnovat architektuře a urbanismu nejdříve jako student, posléze jako architekt a následně i jako akademik, nahlížím naše město ze dvou stran. Jako spokojený obyvatel sídliště Jaselská, odkud mám všude blízko, i jako odborník, který si představuje, kam se město posune za příštích 10-15 let. Abychom širší pohled na město mohli předávat i dalším obyvatelům, založili jsme s pár přáteli v roce 2014 spolek Tvoříme místo, který dodnes funguje a svou činnost rozvíjí. Do zastupitelstva Mnichova Hradiště jsem se rozhodl kandidovat, protože se chci i aktivně podílet na proměnách veřejného prostoru a architektury našeho města i na jeho fungujícím zapojení do okolí. Právě  ČSSD a SZ toto téma ve svém programu pečlivě akcentuje. Pevně věřím, že naši kandidátku svým hlasem ve volbách podpoříte.“