4. Ing. Miroslav Kolomazník

 57 let, ředitel SOU Hubálov, BEZPP

„V Mnichově Hradišti žiji s rodinou 32 let. Chodil jsem zde do základní školy a také absolvoval místní gymnázium. Od roku 1984 jsem pracoval jako mistr odborného výcviku a učitel odborných předmětů ve Středním odborném učilišti Hubálov. Od roku 1996 pak na této škole zastávám funkci ředitele.

V městské samosprávě se pohybuji od roku 2002. Nejprve jako člen komise Správy majetku a rozvoje města, poté jako zastupitel a člen finančního výboru. V končícím volebním období jsem zastával funkci člena rady města a pracoval jsem v komisi pro dopravu a bezpečnost. V pozici člena hodnotící komise jsem se účastnil řady výběrových řízeních, podílel jsem se na zpracovávání strategického plánu rozvoje města a na sestavování městských rozpočtů. 

Jsem přesvědčen, že si město má ponechávat pozemky ve svém vlastnictvím tak, aby je mohlo v budoucnosti využít pro další rozvoj. Současně však platí, že pokud město není schopné v danou chvíli majetek smysluplně využívat, je na místě hledat cesty k jeho pronájmu. V nadcházejícím volebním období je třeba nadále pokračovat ve výkupu či směně pozemků pod komunikacemi a veřejnými prostranstvími, což umožní další modernizaci městské infrastruktury. U každé nově zařazované rozsáhlé investiční akce je nutné odpovědně zvažovat nejen výdaje spjaté s její realizací, ale také související provozní náklady a jejich udržitelnost v ekonomicky těžkých časech.“