23. Ing. Josef Luka

62 let, ředitel LIPRA PORK a.s., BEZPP

„V Mnichově Hradišti žiji se svou rodinou po celý život a je tedy místem, na kterém mi velmi záleží. Po studiu na místním gymnáziu a absolvování Vysoké školy zemědělské jsem zahájil svou profesní kariéru v sektoru živočišné výroby, ve které působím dodnes. V komunální politice se pohybuji od roku 2006, kdy jsem byl poprvé zvolen zastupitelem. Vždy jsem usiloval o to, aby město nakládalo se svým majetkem hospodárně, efektivně a transparentně a aby byl kladen důraz na čistotu a pořádek ve veřejném prostoru. O to se hodlám zasazovat i nadále.“