22. Ing. Dagmar Mocová

71 let, důchodkyně, ČSSD

„Svůj pracovní život jsem věnovala vystudovanému oboru a práci pro zemědělství a venkov, se kterou bylo spojeno mnoho mých dalších aktivit pro zemědělce a spolky na venkově. V letech 1993-2015 jsem působila ve funkci ředitelky Okresní agrární komory Mladá Boleslav a současně jsem založila Regionální agrární komoru Středočeského kraje, kterou jsem devět let aktivně vedla. Iniciovala jsem soutěž na podporu regionálních potravin, která dodnes úspěšně funguje, má své opodstatnění, kvalitní vítězné produkty a spokojené konzumenty. V mnoha obcích Středočeského kraje jsem pomohla se založením tradice „farmářských trhů“. Jako neuvolněná krajská zastupitelka jsem předsedala Výboru Životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje a také jsem pracovala ve Výboru celostátní sítě pro venkov. V roce 2000 jsem v našem městě obnovovala místní organizaci ČSSD, které jsem dodnes členkou. Po několik volebních období jsem působila v zastupitelstvu města a krátce také v městské radě. Přeji si, abychom byli v nadcházejících volbách úspěšní, a mohli tak aktivně přispět k dalšímu rozvoji města, k rozšíření zeleně a klidových zón a k posílení kulturního vyžití.“