20. Miroslava Voleská

60 let, odborná referentka, ČSSD

„Pocházím z Dolní Krupé, kde jsem chodila do základní školy. Druhý stupeň jsem již absolvovala v Mnichově Hradišti, kam jsem se po vyučení dámskou krejčovou také provdala. V rodném domě mého manžela už společně žijeme více než 40 let. Máme dceru a syna, kteří už mají také své rodiny, a tak nám radost dělají čtyři vnoučata. Po mateřské jsem nastoupila do Škoda Auto, vystudovala dálkově ekonomickou školu a dosud pracuji jako ekonomický referent. Mnichovo Hradiště mám ráda a zejména pak jeho krásné okolí. Protože mě zajímá dění kolem nás, pracovala jsem uplynulé volební období v bytové komisi. Ta posuzuje žádosti o přidělení městských bytů do nájmu a dává svá doporučení radě města. Uvědomuji si, že otázka bydlení je nejen v našem městě velmi naléhavá a že kapacita bytů zkrátka nestačí. Proto jsem se rozhodla v komunálních volbách znovu kandidovat a nadále se bytové problematice aktivně věnovat.“