18. Stanislav Brzobohatý

68 let, ředitel Agropodnik Kněžmost a.s., BEZPP

„Celý život pracuji s lidmi jako řídící pracovník, z toho posledních 26 let jako ředitel Agropodniku Kněžmost. Získané zkušenosti bych chtěl využít i ve prospěch města Mnichovo Hradiště, kde žiji se svoji rodinou od roku 1980. Již jednou jsem byl zastupitelem a také radním v Mnichově Hradišti, a to ve volebním období 2010-2014. Právě v tomto období se podařilo vybudovat novou kanalizační síť, která mnohým občanům města pomohla od trápení, které měli s příchodem deštivého počasí. Ve stejném období také vzniklo volnočasové centrum, kompletně se zrekonstruovaly dvě ulice a realizovala se celá řada dalších věcí. Nyní přichází nové volební období, ve kterém bych chtěl jako zastupitel  pomoci městu nacházet taková řešení problémů, která zajistí občanům města klidný, bezpečný a spokojený život.“