16. Mgr. Petr Novák

32 let, sociální pracovník, programátor, ČSSD

„Vystudoval jsem sociální práci a již deset let pracuji pro obecně prospěšnou společnost Spokojený domov, i když v posledních měsících již jen externě. Z témat veřejného života jsou mi tedy blízké sociální služby, zejména péče o seniory. Mou ideou jsou sociální služby jako jedna z důležitých a ve všech ohledech plnohodnotných agend města. Naše město by mělo pokračovat ve směru, kterým se v tomto ohledu úspěšně v posledních letech vydalo: nahlížet na sociální služby komplexně, podílet se na jejich efektivním financování a podporovat spolupráci všech aktérů, to vše především v zájmu klientů – občanů. Důležité je také zvyšování informovanosti o tomto tématu mezi odbornou i laickou veřejností.“