12. Ing. Aleš Dittrich, Ph.D.

32 let, vědecko-výzkumný pracovník, BEZPP

„Jmenuji se Aleš Dittrich, je mi 32 let a pracuji jako vědecko-výzkumný pracovník na Technické univerzitě v Liberci. V Mnichově Hradišti žiji od narození a naše město je mou srdeční záležitostí; jako táta bych byl rád, kdyby se jednou i moje děti rozhodly tu žít. Mimo jiné už 15 let působím jako dobrovolník pro místní neziskový spolek. V komunálních volbách jsem se rozhodl kandidovat především proto, že bych se rád aktivně podílel na rozvoji našeho města. Myslím si, že koalice ČSSD a SZ nabízí nejlépe propracovanou vizi pro naše město a ty nejkvalitnější kandidáty do zastupitelstva města.“