11. MUDr. Stanislava Štolová

66 let, lékařka, BEZPP

„Od dětství jsem žila v Mnichově Hradišti a mám k tomuto městu hluboký vztah. Mám zde kořeny, rodinu a přátele. Vždy jsem považovala toto město a okolí za nejkrásnější místo, kde chci žít. Domnívám se, že každý občan by se měl v rámci svých možností snažit, aby místo, kde žije a budou žít jeho děti, bylo bezpečné, s přátelskou atmosférou a dobrým sociálním zázemím. Jsem přesvědčena, že všechny zastoupené strany by o to měly společně usilovat.“