1. Mgr. Bc. Václav Haas

27 let, konzultant, ČSSD

„Jmenuji se Václav Haas, je mi 27 let a Mnichovo Hradiště je od narození mým domovem. Po absolvování místního gymnázia, které mě vedle základních znalostí a vědomostí vybavilo také řadou, věřím, že celoživotních, přátelství, jsem pokračoval ve studiu mezinárodních vztahů na Univerzitě Karlově a hospodářské politiky na Vysoké škole ekonomické. Pracovní zkušenosti jsem vedle stáží doma i v zahraničí získával jak působením ve veřejné sféře, konkrétně v Senátu Parlamentu České republiky, tak v privátním sektoru, kde aktuálně pracuji jako konzultant.

V městské samosprávě se pohybuji od roku 2010, kdy občané Mnichova Hradiště projevili značnou míru tolerance vůči nezkušenosti a idealismu mládí a zvolili mě členem zastupitelstva města. V této pozici jsem měl čest působit dvě funkční období, což mi umožnilo detailně poznat, jakými problémy, neduhy a nešvary naše město trpí, a zároveň si uvědomit, jakými příležitostmi a potenciálem jsme obdařeni. Tyto znalosti doplněné o praktické zkušenosti s tím, jak jednotlivé procesy fungují, chci plně využít při své další práci pro město.

Je třeba se nadále zasazovat o to, aby městská samospráva při svém rozhodování vycházela z věcných a objektivních informací opřených o expertní stanoviska. Zastupitelé a radní nejsou skupinou všeználků, kteří vše vědí nejlépe. Je proto třeba naslouchat názorům fundovaných odborníků a lidí z praxe, inspirovat se jimi. Pouze z takovéto diskuze může vzejít kvalitní a smysluplné řešení přispívající k udržitelnému rozvoji našeho města.

Je nutné začít věnovat zvýšenou pozornost dosud spíše opomíjeným oblastem, jako je vzdělávání, sociální péče, modernizace samosprávy či životní prostředí, a připravit tak naše město na výzvy 21. století. V řadě dalších oblastí, jako je transparentnost či kvalita úprav veřejného prostoru je třeba nezůstat na půl cesty a dále rozvíjet nastolený trend.

Jsem přesvědčen, že koalice ČSSD a Zelených přichází s komplexním, ambiciózním a zároveň realistickým programem, který reaguje na problémy a výzvy, jimž naše město v současnosti čelí. Zároveň nabízí lidsky i odborně kvalitní kandidáty, kteří jsou připraveni a odhodláni tento program naplňovat.“