Lípy pro Hradiště

Lípa. Strom, který je od nepaměti spjat s českými zeměmi. Ne nadarmo se staly právě lípy symbolickým stromem, který byl vysazován na památku vzniku Československa. Letos, v roce oslav stého výročí našeho státu, se nabízí otázka, zda nestojí za to připomenout si i v Mnichově Hradišti a jeho místních částech toto jubileum výsadbou stromů.

Místní organizace sociální demokracie se rozhodla přispět svou trochou do mlýna. To, že vysadíme minimálně jednu lípu, je jisté. Budeme rádi, pokud se k výzvě Lípy republiky (www.lipyrepubliky.cz) přihlásí i další organizace a spolky působící v Mnichově Hradišti. Sami jistě sto lip i s ohledem na potřebu dobře naplánovat lokalizaci nestihneme, rádi však zkušenostmi pomůžeme těm, kteří o to stojí. Sami pak výsadbu realizujeme na státní svátek, 28. září 2018. Bližší informace budou v době po prázdninách na facebooku místní organizace ČSSD (www.facebook.com/cssdmh).

Pokud cítíte smysluplnost dané akce, budeme rádi, když se k nám přidáte. Lípa bývala stromem, pod kterým probíhaly slavnosti setkání a důležitá rokování. Bývala symbolicky stromem osudu. Pojďme dát drobnou činností najevo, že žijeme ve svobodné zemi a že si této hodnoty vážíme.