Jak volit

Každý volič obdrží jeden volební arch se všemi kandidujícími subjekty a má k dispozici 23 hlasů, což odpovídá počtu členů Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště. Hlasy může rozdělit mezi více kandidátek a na volebním archu uděluje křížky před jmény celých kandidátek či jednotlivých kandidátů.

Zákon umožňuje tři způsoby vyplnění volebního archu:
Způsob A (tzv. velký křížek): Volič vybere celou jednu kandidátku a dá jí jeden křížek u jejího názvu, tím kandidátce připadne všech 23 hlasů.
Způsob B: Volič vybere maximálně jednu kandidátku (způsob A) a rozdělí až 22 zbylých hlasů mezi členy ostatních kandidátek.
Způsob C: Volič rozdělí 23 hlasů mezi kandidáty různých kandidátek.

Pokud volič zvolí způsob B, tedy udělí velký křížek jedné kandidátce a několik hlasů rozdá ještě kandidátům z jiných kandidátek, odečítá se kandidátce s velkým křížkem odzdola tolik hlasů, kolik volič udělil jiným kandidátům z jiných kandidátek.

Preferenční hlasy fungují jinak než ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR. Hlasy se sčítají primárně podle stran a mandáty se přidělují podle pořadí na kandidátce. Aby kandidát přeskočil z nižších pozic na kandidátce na první místo, musí získat o 10 % více hlasů, než činí průměrný počet hlasů na kandidáta.

Pokud volič vybere jednu stranu a zároveň křížkuje členy její kandidátky, preferenční hlasy se vůbec neberou v potaz – opět platí, že mandáty se rozdělují dle pořadí na kandidátce.

Pro lepší názornost vyzkoušejte následující volební simulátor.

HLASOVACÍ LÍSTEK
pro volby do zastupitelstva města Mnichovo Hradiště

Město Mnichovo Hradiště

Do zastupitelstva města se volí 23 členů

Zde se zobrazí výsledky, až něco oklikáte.

Informace: § 34 zákona č. 491/2001Sb řeší hlasování, § 40 zákona č. 491/2001Sb popisuje vyhodnocování a § 41 zákona č. 491/2001Sb jednak určuje platnost a hlavně popisuje, že se ignorují křížky kandidátů zaškrtnuté strany.

Tato aplikace volby.rovnou.cz nesmí být použita členy volební komise pro vyhodnocování lístků (zakazuje to zákon č. 491/2001Sb, §42 čl. 4).

Zdroj dat:  volby.rovnou.cz