Nový dotační program města

Zastupitelstvo města na svém zářijovém jednání schválilo dotační program, podle kterého budou rozdělovány finanční příspěvky na podporu zájmových aktivit v Mnichově Hradišti. Tento systém reaguje na povinnosti plynoucí z novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zároveň na současné nedostatky při financování dílčích akcí v našem městě. O dotacích se tak bude nově rozhodovat podle jasně definovaných a veřejně známých kritérií. Finanční …

Více