Stále rovní a rovnější

V červnovém vydání Kamelotu byl otištěn článek paní Sosnovcové s názvem „Patří politika do Kamelotu?“, ve kterém reaguje na mé poznámky o nevhodném institucionálním nastavení a problematickém fungování tohoto zpravodaje. Autorka příspěvku naopak současnou praxi hájí s tím, že nedochází k žádnému porušování zásad vydávání periodika a že v redakční radě zasedají nestranní odborníci či nominanti různých politických uskupení. Mé tvrzení o nerovných a neférových …

Více

Z minulosti je třeba se poučit

Zastupitelstvo města projednávalo na svém dubnovém zasedání mimo jiné i problematiku pozemků na rohu Masarykova náměstí a ulice Víta Nejedlého. Konkrétně šlo o nabídku ke koupi, kterou společnost TASCONER, aktuální majitel těchto nemovitostí, učinila městu. Vzhledem k výši ceny (4,5 milionu korun), významu pozemků a také jejich historii, je vhodné nenechat celou věc bez povšimnutí. Drtivá většina parcelní plochy v tomto místě …

Více

Rovní a rovnější

Kamelot v tomto měsíci slaví své třetí narozeniny. Naskýtá se tak vhodná doba k přemýšlení nad otázkou, zda plní svůj hlavní úkol, kterým je objektivní a vyvážené informování veřejnosti o dění v našem městě, nebo zda se, podobně jako řada městských periodik napříč republikou, vydal jinou cestou a slouží spíše k jednostranné prezentaci pohledu vládnoucí garnitury. Od chvil úvodních diskuzí o podobě Kamelotu jsem …

Více

Dobrý úmysl nestačí

V prázdninovém vydání Kamelotu byl otištěn příspěvek s názvem „Marný boj za omezení alkoholu na veřejnosti“, ve kterém pan Vojtěch Spolek jménem Sdružení nezávislých kandidátů Mnichovo Hradiště (SNK) vyzývá občany, aby svými stížnostmi přiměli zastupitelky a zastupitele k přijetí obecně závazné vyhlášky (OZV) omezující požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Jelikož uvedený text obsahuje řadu nepřesných a zavádějících informací, rozhodli jsme se na něj …

Více

Sophiina hazardní volba

Zastupitelstvo města se na svém dubnovém jednání po několika měsících opět vrátilo k tématu hazardu. Předmětem diskuze tentokrát nebyla platná pravidla, ale žádost o povolení nové provozovny na území našeho města, o které musí rozhodnout přímo zastupitelé. Špatná regulace Této situaci předcházelo vydání obecně závazné vyhlášky ze 13. dubna 2015, kterou těsná většina dvanácti zastupitelů podpořila místní a časovou regulaci hazardu. …

Více