Fakta o pořizování územního plánu

V červnovém vydání měsíčníku Kamelot byl publikován článek starosty města Ondřeje Lochmana týkající se pořizování nového územního plánu. Jako určený zastupitel se rozhodně nezříkám spoluodpovědnosti za tento proces, avšak manipulativní vyznění obzvláště druhé části příspěvku mě přimělo k reakci a uvedení celé záležitosti na pravou míru. Na vzniku nového územního plánu se podílí celá řada subjektů: obec, pořizovatel, projektant, dotčené orgány a …

Více