Vendo Park

V červnu 2018 rada města neschválila předložený záměr společnosti Trei Real Estate Czech Republic s.r.o. na výstavbu obchodního objektu „Vendo Park Mnichovo Hradiště“ plánovaného na volných pozemcích v sousedství Penny Marketu. Rada se tehdy jednomyslně shodla, že navrhovaný obchodní objekt nepřináší pro město žádnou přidanou hodnotu, ba naopak skýtá v sobě řadu rizik a nevýhod. Po půl roce od tohoto rozhodnutí je však …

Více

Fakta o pořizování územního plánu

V červnovém vydání měsíčníku Kamelot byl publikován článek starosty města Ondřeje Lochmana týkající se pořizování nového územního plánu. Jako určený zastupitel se rozhodně nezříkám spoluodpovědnosti za tento proces, avšak manipulativní vyznění obzvláště druhé části příspěvku mě přimělo k reakci a uvedení celé záležitosti na pravou míru. Na vzniku nového územního plánu se podílí celá řada subjektů: obec, pořizovatel, projektant, dotčené orgány a …

Více